Åsen II - Norges føste vindpark med elsertifikater

Norsk vindkrafthistorie på Åsen

Med fornyingen i 2011/2012 ble dette anlegget den første norske deltakeren innen vindkraft i den nye norsk-svenske elsertifikat-ordningen. Samtidig var prosjektet det første som gjennomførte repowering (gammelt ned, nytt opp) i Norge. Vindkrafthistorien på Åsen i Time kommune, 5 km fra Bryne sentrum, startet samtidig med Solvind sin vindkraftvirksomhet. Med optimisme og pågangsmot kjøpte studentene Bjøn Hjertenes og Jan Thiessen to brukte Vestas V20 fra Danmark. Med 100 kW og en totalhøyde på 32 m var dette ett lite anlegg, men siden det var det første kommersielle anlegget i Rogaland fikk det mye oppmerksomhet da det ble satt opp.

Etter 5 1/2 år ble de gamle danske sliterne tatt igjen; Solvind hadde blitt noen erfaringer rikere og ville nå satse på den nyeste teknologien. Endelig investeringsbeslutning ble nok ønsket tidligere, men avvikling av Enova-støtte kort tid før det ble gitt konsesjon medførte venting på det nye sertifikatsystemet; som til slutt kom i gang til 2012.

Prosjektet har både god vind og høy støtte i lokalbefolkningen som sterke sider og har i all sin tid fått udelt positiv oppmerksomhet i offentligheten, samt av lokale og nasjonale myndigheter. Driftstart for Åsen II ble den 4.3.2012, da vindmølle 2 (sør) gikk i drift, tre dager før den andre vindmøllen ble satt i drift. 

Lokasjon

Vindmøllene er lokalisert rett utenfor tettstedet Lyefjell i nærheten av Bryne. Vindmøllene står rett ved den mye brukte turstien "gamle prestaveien" (Bryne-Ålgård) og har således også vært ett testprosjekt for vindkraftanlegg i nærheten av turområder. I en støre spøreundersøkelse utføt av Solvind har responsen vært overveiende positiv.

Teknisk

Vindmøllene som er brukt har 800 kW generator effekt hver. Det er anlegg fra det solide tyske selskapet Enercon, og modellen er basert på utprøvd teknologi. Anleggene har ikke gir, men tilpasser frekvens og spenning via et like-/vekselrettersytem. Høy virkningsgrad, dvs god utnyttelse av vinden, lav kildestøy, høy driftssikkerhet og ett estetisk ytre er faktorer som taler til fordel for denne produsenten.

De nye møllene gir totalt 12-13 ganger mer energi, samt at nyere teknologi vil gi ett roligere lydbilde. For å ta hensyn til støre totalhøyde er det sørlige anlegget også flyttet noe lenger ifra eksisterende og fremtidig bebyggelse, se kart nedenfor. Nettilknytting skjer på Lyefjell, der det eksisterer ett solid nett samt ett støre forbruk. Veiinfrastrukturen er stort sett tilstrekkelig, noen mindre endringer ble utført på veien opp til Åsen samt at anleggs/gårdsveier ble oppgradert.

 

Kart over prosjektet

Kart Bryne
Kart Åsen

Prosjektdata

Prosjektkoordinater

Koordinater Euref 89 UTM sone 32:
øst: 312038  nord: 6515192

Solvind Åsen AS på Google Maps

Dokumenter

DOK: Prosjektbeskrivelse for Åsen II.

mølle type:2 stykk Enercon E-48
prosjektoppstart: 4. mars 2012

Fysiske mål

generatoreffekt:800 kW
navhøyde:65 meter
rotordiameter:48 meter
totalhøyde:89 meter
rotorareal:1810 m2

Produksjonstall

produksjon i normalår:4.200.000 kWh/år

Galleri