Vi er Solvind

Solvind er navnet på vårt engasjement og vår glede med å jobbe med fornybar energi. Sol og vind, drivkreftene som gjø menneskets innholdsrike hverdag mulig og som helt alene kan forsyne verden mange ganger med den energien vi trenger til vår moderne livstil, står sentralt i vårt arbeid.

For oss i Solvind er arbeidet med fornybar energi en hjertesak, og det er vårt mål å videreutvikle en bedrift med fremtidsrettete og bærekraftige arbeidsplasser. Engasjementet, kompetansen og erfaringene til våre medarbeidere er kjernen i bedriften og du kan lese mer om oss her.

 

Gründer og daglig leder

Jan Thiessen

Født i Berlin, men bosatt i Norge siden 1995. Høyere utdanning innen fornybar energi og elektroteknikk ved høgskolen i Agder HiA og University college FHTW Berlin. Muligheten for å produsere energi gjennom naturens evigvarende energikilder begeistret Jan og motiverte han til å gå i gang med egen satsing.

Jans styrker ligger i å finne løsninger på tekniske og økonomiske utfordringer. Jan er opptatt av fremgang og føer bedriftens utvikling videre. Som daglig leder jobber han også som prosjektleder og han er fagansvarlig for bygging, finans og investering. 

Kan kontaktes direkte på

mobil:+47 4004 2696
mail:jan.thiessen(a)solvind.no

Gründer og styreleder

Bjørn Hjertenes

Bjøn har bakgrunn fra IT studier med hovedvekt på infrastruktur og prosjekt- arbeid. Med oppvekst på Jøpeland og nærhet til flere vannkraftverk ble interessen for høsting av naturens enorme ressurser tidlig vekket. Familie i Nederland og feriereiser dit gjorde sitt til at Bjøn også ble kjent med høsting av vindens krefter. 

Da anledningen bød seg til å arbeide med fornybar energi sammen med Jan var valget klart. Bjørn er styreleder og jobber som prosjektleder samtidig som han innehar hovedansvar i Solvind for teknisk drift, myndighetskontakt, kontraktsarbeid og forvaltning. 

Kan kontaktes direkte på

mobil: + 47 9174 2008
mail: bjoern.hjertenes(a)solvind.no
 

Prosjektingeniør

Kai Bekel

Kai er utdannet master i «Renewable Energy Engineering and Management» med tyngdepunkt vindkraft på Universitet Freiburg i Tyskland. Studiet omfattet både tekniske og økonomiske aspekter av fornybare energier.

Kai jobber for det meste med teknisk prosjektering som inneholder arbeid med turbinutvalg, utforming av anlegg og vurderinger knyttet til produksjonsforhold. Dette innebærer også styring av leverandører. Dessuten understøtter Kai Solvind i økonomiske vurderinger og kontakt med investorer.

 

Kan kontaktes direkte på

mobil:     +47 919 23 240
mail:      
kai.bekel@solvind.no

Rådgiver

Tor Eskeland

Tor er ekte siddis og har med seg mye erfaring som bl.a. finanssjef i Aker ASA, Deloitte Corporate Finance og Semco Norge. Han er partner i Synergia AS, men er sterkt involvert i Solvind på ulike områder. Hans teoretiske ballast er MBA Finance og BS International Business fra USA. 

Tor K Eskeland har siden 2013 vært engasjert for å bistå med videreutvikling av selskapet og som sparringpartner. Fokus har særlig vært knyttet til forretningsutvikling, strukturering og kontaktskapende virksomhet både mot relaterte virksomheter og ikke minst mot finansmiljøene.

Kan kontaktes direkte på

mobil:     +47 9066 0950 
mail:       
tor.eskeland(a)solvind.no