Solvind i utvikling

Solvind Logo 2003
Solvind Logo 2005
Solvind Logo 2009

Tidslinje:

 • 2003 Solvind blir grunnlagt, virksomhet innen varmepumper, hyttestrøm og vindkraft
 • 2004 Åsen I prosjektet realiseres
 • 2005 Konsesjonssøknad for Friestad Vindpark sendes til NVE
 • 2006 Solvind inngår ett strategisk sammarbeid med tyske WEA
 • 2007 Konsesjonssøknad for Njåfjell Vindpark sendes inn til NVE
 • 2008 Solvind utvider med nye medarbeidere og planlagte prosjekter
 • 2010 Solvind leverer pelletskaminer og overtar forsyningen med Calimax reservedeler i Norge
 • 2010 Vi mottar konsesjon for Friestad Vindkraftverk fra NVE
 • 2011 Utsira vindkraftverk, 2 vindmøller a 600 kW, overtas fra Statoil
 • 2011 fø jul er de nye Åsenmøllene reist; 2 flunkende nye Enercon E-48 800 kW
 • 2012 Driftstart av Åsen II, Norges føste vindmøller basert på svensk-norsk elsertifikatsystem
 • 2012 OED stadfester konsesjon for Friestad Vindkraftverk
 • 2012 Strategisk beslutning om å kun fokusere på vindkraft som kjernevirksomhet
 • 2013 Konsesjon for Storøya 6 MW søkes og gis av NVE på høsten
 • 2013 Firmaene Norsk WindPro ved Jan Ruud og Solvind starter samarbeid
 • 2013 Solvind sender meldinger for Utsira II og Ryvarden vindkraftverk
 • 2013 Dalbygda Vindkraftverk inngår samarbeid med Solvind
 • 2014 OED stadfester konsesjon for Storøya Vindkraftverk
 • 2014 Saksbehandling og søknadsarbeid med prosjektene Utsira II og Ryvarden