Friestad - i tråd med Jærske vindkrafttradisjoner

Historie/bakgrunn

Planene for Friestad Vindpark ble lansert høst 2005. Prosjektet befinner seg i Hå kommune og er et samarbeid mellom grunneier og Solvind.  

Lavt Jærlandskap med nærhet til sjøen gir gode infrastrukturforhold og et veldig godt vindpotensiale. Eksisterende gårdsveier vil i stor grad være tilstrekkelig for fremkomst med anleggene. Det er kun behov for ny vei på 150 meter og oppstillingsplasser og nettilknyttingen vil gjennomføes med ca 1,5 km jordledning. Verdifull jordbruksareal vil kun bli nedbygget i svært liten grad og vil fortsette nesten som fø. Forskjellen vil være en styrket gårdsdrift som møter fremtiden offensivt.

Prosjektet har et svært godt økonomisk potensiale og er i liten grad konfliktfylt. Vindmøllene vil stå på innsiden, men nært til sterk trafikkerte FV44. Svært mange tilsvarende anlegg har blitt vellykket idriftsatt i bl.a. Danmark og Tyskland.

Teknisk

Prosjektet vil ha en total installert effekt på 2,4 MW og vil trolig bestå av tre stykk Enercon E-48 med 800 kW. Vindforholdene er svært gode, med høy gjennomsnittshastighet og jevn, lite turbulent vind. Anlegget vil produsere mellom 7 og 8 millioner kWh. 

Nettilknyttingen vil skje på 22 kV distribusjonsnett. Siden det er trafoer innebygget i tårnene til vindmøllene vil ingen utvendige bygg være nødvendig, og tilknyttingspunktet vil være i en av everkets nettstasjoner.

 

Prosjektdata

mølle type:3 stykk Enercon E-48
prosjektstatus:konsesjon gitt og stadfestet av OED

Fysiske mål

generatoreffekt:800 kW
navhøyde:56 meter
rotordiameter:48 meter
totalhøyde:76 meter

Produksjonstall

estimert produksjon:7.200.000 kWh/år

Galleri - Fotomontasjer

Ved RV 44, innkjørsel Friestad
Ved RV 44 litt nord for Hårr rasteplass
Ved Hårr rasteplass
På Hårr
På Hårr ved RV 44