Utsira - kjent fra vind-hydrogen prosjektet til Norsk Hydro

Historie og bakgrunn 

Vindmøllene på Utsira var en del av den spennende hydrogensatsingen fra Norsk Hydro på starten av 2000-tallet. Hydrogen-samfunnet ble av mange ansett for å være fremtiden, da hydrogen så ut til å gi store muligheter innen energilagring. Energilagring er på verdensbasis fortsatt en av de støste utfordringene for å kunne realisere en full omstilling til ett fornybart samfunn.

Norsk Hydro installerte i 2003 ett prøveanlegg, som kunne forsyne 10 hustander på Utsira kun med vindkraft. Hydrogenet skulle produseres og lagres når det blåste mye, og når det ikke blåste så skulle hydrogenet forbrennes og produsere elektrisitet. Etter det vi vet fungerte anlegget bra, men økonomien i valgte tekniske løsninger var utfordrende.

I 2010 avsluttet Norsk Hydro prøveprosjektet og hydrogenanlegget ble fjernet. Igjen sto Utsira med ett vindkraftprosjekt, som bidrar med omtrent like mye kraft som det forbrukes lokalt, ca 3,5 GWh. Anlegget ble etter fusionen av Norsk Hydro og Statoil drevet av Statoil, men etter Statoils beslutning om å legge ned landbasert vindkraftvirksomhet ble vindmøllene solgt til Solvind Prosjekt AS i 2011.

Lokasjon

Vindmøllene er plassert nordøst på øya. Bestående gårdsvei med tilkomst fra Austrheim ble videreføt og forsterket. Til selve transporten av møllene ble en enkel roll-on roll-off kai anlagt rett ved møllene, der ett spesialskip fra Statnett Transport kunne legge til. Se bilder.

Teknisk

Vindmøllene på Utsira er av typen Enercon E-40. Generatoreffekt er på 600 kW, men for tiden kjøer anlegget med noe redusert effekt, da nettet er svakt på Utsira. Når prosjektet fungerte som prøveprosjekt var det bare en mølle som var tilknyttet nettet. Nettilknyttingen er lagt langs veien og går inn på 22 kV stasjonen på Austrheim.  

Vindforholdene på Utsira er svært gode og anlegget oppnår i snitt en produksjon på 3,5 GWh, og dermed rundt 3500 driftstimer i året. Plasseringen av møllene er svært sjønært, men etter 11 års drift er vindmøllene fortsatt i god tilstand. I forbindelse med planlagt prosjekt Utsira II, er vindmøllene planlagt byttet ut.

 

Prosjektdata

mølle type:2 stykk Enercon E-40
prosjektoppstart:høst 2003

Fysiske mål

generatoreffekt:600 (500) kW
navhøyde:46 meter
rotordiameter:40 meter
totalhøyde:66 meter
rotorareal:1256 m2

Produksjonstall

normalår (redusert til 500 kW):3.500.000 kWh/år

Galleri