Storøy - Ny og ren industrikraft

Historie og bakgrunn

Storøy Vindkraftverk ble bygget ut i første halvår 2018 og gikk i drift i september samme året. Endelig turbintype ble bestemt til å være fra tyske Enercon, E-115 med 3,2 MW. De to turbinene rundt 25 GWh ren kraft pr år. Det er sveitsiske Aventron som har kjøpt anlegget nøkkelferdigt av Solvind, mens Solvind vil videre inneha driftsledelse på prosjektet.

Arbeidet for grønn kraftproduksjon i industriområdet Storøya i Karmøy kommune ble påbegynt i 2007. Solvind søkte i føste omgang tillatelse etter lokalt regelverk og fikk etter omfattende prosess helt opp til Miljøverndepartementet (MD) i 2012 endelig tillatelse til å sette opp to mindre møller (opp til 90 m). Da prosjektets potensiale ble vurdert til å være større søkte vi i 2013 om å få konsesjon for to større møller. Konsesjon ble gitt av NVE i august 2013 og stadfestet av OEDi mars 2014.

Solvind har tett samarbeid med eieren av deponiet, Norsk Sanerings Service AS. Deponiet består av sluttlagret slaggavfall fra norsk aluminiumsindustri, som ble prosessert hos Harsco Metals på Storøy. NSS utførte grunnarbeider i prosjektet, masseforflytning, veianlegg og kabling

Lokasjon

Prosjektet er lokalisert på Storøya helt nord i Karmøy kommune. Plasseringen av møllene ved deponiet ut i havgapet gir mange fortrinn. Det er svært god vind, store avstander til naboer, svært god infrastruktur og lokalt stort forbruk. Videre vil det være få tilleggsvirkninger for landskap og miljø fra anleggene siden området allerede er sterkt preget av industrivirksomhet. Det gjelder deponiet i seg selv, men også industriområder på Haugesund siden med bl.a. Aibel verftet.

Med umiddelbar nærhet til Haugesund by kan vindmøllene også betegnes som "urban vindkraft". Det finnes flere slike spennende prosjekter rundt om kring oftest i industriområder i eller ved byen. Hamburg og København kan nevnes som eksempler.

Teknisk

Innmating av den produserte kraften skjer til eksisterende 22 kV nettet i deponiet. Utbygging av ny nett var minimal, kun få hundre meter med ny kabel måtte legges. Også for tilkomst til vindmøllene var det minimalt med bygging da vei eksisterer helt frem.

 

Kart over prosjektet

Eksisterende kommuneplan med inntegnede møllepunkter
Eksisterende kommuneplan med inntegnede møllepunkter

Prosjektdata Storøya

Antall turbiner:2
Turbintype (eksempel):Enercon E-115 3,2 MW
Prosjektstatus:I drift siden 2018

Fysiske mål vindturbiner

generatoreffekt:3200 kW
navhøyde: 92 meter
rotordiameter:115 meter
totalhøyde:150 meter

Produksjonstall

Årlig produksjon:26.000.000 kWh/år

Kart

Storøy Vindpark AS på Google Maps

Mediedekning

H-avis.no 24.06.2008 Vindmøller i innseilingen

H-avis.no 05.09.2013 Grønt lys for gigangtmøller

H-avis.no 17.01.2018 Nå kommer vindmøllene

H-avis.no 19.07.2018 Nå skyter vindmøllene i været

 

Galleri