SOLVIND: Småskala vindkraft - status år 2012

27.02.2012 10:54, Alder: 9 yrs,

Innlegg i Småkraftnytt 1-2012, fra Jan Thiessen

Grønne sertifikater har vi fått på plass. At ikke alt er like rett frem for en videre utbygging av Småskala vindkraft mener daglig leder Jan Thiessen fra Solvind.

INNLEGGET LESES HER.