Åsen I - Pioneervindkraftprosjekt

Test

Historie

I april 2004 har Solvind satt i drift sitt føste prosjekt. Anleggene var de føste kommersielle vindmøllene i Rogaland siden 1987, da Kleppmøllen ble bygget ved Folkhøgskolen. Vindmøllene på Åsen i Time kommune er av beskjedne dimensjoner i forhold til nye, men likevel er dem de støste mellom Lindesnes og Mehuken, en distanse på rund 500 km kystlinje. Dette faktumet er smigrende for oss i Solvind, men glad er vi ikke for det! Det viser at Norge ligger langt bak i å ta bruk kraften i vinden. Et uansvarligt forhold sett opp mot vår fossil-basert rikdom og ansvaret som påligger oss.

Lokasjon

Møllene er lokalisert rett utforbi tettstedet Lyefjell i nærheten av Bryne. Mange av naboene har fått føstehåndserfaringer med anlegget, og i summen har det vist seg at det for de fleste er akseptabel med vindkraft i nærheten. Siden møllene står rett ved den mye brukte turstien "gamle prestaveien" (Bryne-Ålgård) har anlegget også vært et testprosjekt for vindkraft i nærhet til turområder. I en støre spøreundersøkelse utføt av Solvind har responsen vært overveiende positiv (les mer her_kommer).

Teknisk

De to 100 kW generatorene ble tilknyttet en eksisterende trafostasjon - bare trafoen ble byttet ut med en litt støre variant. Dermed var infrastrukturen rimelig gunstig og i tillegg kan gården på Åsen forsynes med strøm. Prosjektet er eiet 100% av Solvind og har gitt verdifulle erfaringsverdier på mange områder for vår vindkraftsatsing.

 

Kart over prosjektet

Prosjektkoordinater

Koordinater Euref 89 UTM sone 32:
øst: 312038  nord: 6515192

LINK: Kart over Rogaland

LINK: Flybilde fra FM

Prosjektdata

mølle type:2 stykk Vestas V20
byggeår (møllene):1987
prosjektoppstart:april 2004

Fysiske mål

generatoreffekt:100 kW
navhøyde:21 meter
rotordiameter:20 meter
totalhøyde:31 meter

Produksjonstall

estimert produksjon:350.000 kWh/år
snitt-produksjon:345.000 kWh/år

Gallery

Dokumenter

For tiden ingen dokumenter om Åsen I. For søknaden om Åsen II se under prosjektbeskrivelsen for Åsen II.