SOLVIND: Storøy vindpark idriftsatt

01.09.2018 23:20, Alder: 2 yrs,

Nytt vindkraftverk fra Solvind ferdigstilt ved Haugesund

I slutten av august 2018 leverte turbinen på Storøy, nord på Karmøy, sine første kilowattimer til Haugaland Kraft sitt nett. Anlegget ble som ble som planlagt montert i juli og siste turbinblad kom på plass i starten av august. Deretter ble det gjort den del innvendigt arbeid, før testproduksjon kunne settes i gang.

Storøy Vindpark Solvinds andre prosjekt etter Åsen som ble bygget. Prosjektering og bygging ble forestått av oss og vi er stolt over å ny produksjon av 24.000.000 (24 GWh) ny fornybar produksjon.

Video fra byggingen kan sees på vår YouTube kanal: https://www.youtube.com/watch?v=u-FcKUPmw_M&t=11s

Bl.a. Haugesunds Avis dekket byggingen med flere artikler: https://www.h-avis.no/nyheter/energi/haugesund/na-skyter-vindmollene-i-varet/s/5-62-655101