Vår vindkraftvirksomhet

Helhetlig kompetanse - utvikling, bygging og drift fra en aktø

Solvind ble etablert av Jan Thiessen og Bjøn Hjertenes i 2003, og har siden drevet med utvikling, bygging og drift av vindkraftverk på Søvestlandet. Vi har på den tiden opparbeidet oss en unik kompetanse innenfor vårt fagfelt og vi har bygget opp ett sterkt og mangfoldig nettverk. Siden 2005 har Solvind et tett samarbeid med det erfarne tyske prosjekteringsselskapet WEA-Windenergiagentur. Samarbeidet har gitt verdifulle erfaringer fra ett etablert og sterkt vindkraftmarked og har styrket vår virksomhet i en utfordrende bransje.

Vindkraft i samspill med miljøet og lokalsamfunnet 

I arbeidet med å finne og realisere gode vindkraftprosjekter har vi fokus på infrastrukturgunstighet, arealeffektivitet og landskapstilpasning. Vi er opptatt av lokal verdiskapning, personlig oppfølging og tett samarbeid med grunneiere og lokalsamfunnet.

Det er vårt mål å skape prosjekter som høster av naturens krefter samtidig som naturverdier bevares. Solvind har utviklet flere prosjekter som i stor grad er  tilknyttet bestående infrastruktur i industri- og jorbrukslandskap, og vil dermed være 100 % reversible.

Referanser

Vi har i dag tre vindkraftverk i drift, hvorav to har vært planlagt og bygget selv. Anleggene som er i drift i dag er vindmøllene på Utsira, som vi overtok fra Statoil i 2011, vindmøllene på Åsen i Time kommune som ble bygget i 2012 som erstatning for de gamle vindmøllene som hadde stått der siden 2004, og Storøy som ble realisert sommer 2018. Åsen II er Norges føste vindkraftanlegg basert på det felles norsk-svenske elsertifikatsystemet.

Om kort tid regner vi med en realisering av de godkjente prosjektene Friestad (Hå kommune) og Gismarvik (Tysvær kommune) vindkraftverk. Flere befinner seg i søknads- og planleggingsfaser.

Solvinds vindkraft-filosofi

Vi står for:

  • lokalt eierskap gjennom grunneiere og om mulig
  • infrastrukturgunstige prosjekter
  • fortrinnsvis plassering i menneskepåvirket landskap; i kultur- og industrilandskapet
  • personlig oppfølging av prosjektene og informasjon til lokalsamfunnet