Rønlang vindmøllelag, et dansk vindmølle-andelslag
Rønland andelslag

Folkelig eierskap av vindkraftverk

Solvind har siden starten hatt ett aktivt engasjement for å involvere befolkningen generelt, og i nabolaget spesielt, som eiere i prosjekter vi ønsker å realisere. Det finnes flere vellykkede konsepter for folkelig eierskap som har stor oppslutning i Danmark, Sverige og Tyskland.  

Fra Danmark er det tall som forteller at så mye som 300.000 mennesker har engasjert seg som eiere i vindkraften. Eierskap gir befolkningen et forhold til møllene og mulighet til å delta i verdiskapningen, foretak er også ofte blant deltakerne. Ved siden av en økonomisk investering får man anledning til å delta i fornybar energi og miljøsatsingen.  

Som ett ledd i dette arbeidet har Solvind utarbeidet Plusskraft-konseptet, som har likhetstrekk med svenske modeller. Ved realisering av Åsen II vindkraftverk har vi tatt grunneieren inn i eierselskapet Solvind Åsen AS.

Solvind vil fortsette arbeidet for lokalt og folkelig eierskap og videreutvikle Plusskraft. Likevel skal det sies at de norske rammebetingelsene er utfordrende for å gjennomføe slike løsninger. Bankene er opptatt av sikring av risiko, og foretrekker støre, kapitalsterke lånetakere. 

Bildet viser Rønland vindmøllepark - ved Thyborøn på den danske veskysten,  som er organisert som ett "vindmøllelag".

Et annet interessant eksempel finnes på danske Middelgrunden, lokaliert i havet utenfor København. Her kan du lese mer om det: www.middelgrunden.dk.

Plusskraft konseptet - vindkraft til strømbrukere over hele landet!

Kjøp ditt eget kraftverk

Å være miljøbevisst skal lønne seg. I tråd med denne filosofien lanseres nå Plusskraft! Kjøp din egen vindmølleandel og få rimelig, prisstabil og miljøiktig kraft!

Mulighetene er der – la oss bruke dem!

Norge er ett land med store fornybare energiressurser som vind, vann og bølgekraft.  

Gjennom Plusskraft får du muligheten til å ta disse fornybare energiressursene i bruk for å dekke ditt personlige kraftbehov. Det er altså god butikk, både for deg og samfunnet. Samtidig er dette noe av det mest konkrete du kan gjøe for å gi ditt bidrag til arbeidet for ett bedre miljø.

Konseptet - Pluss for deg og pluss for miljøet!

Konseptet er like enkelt som det er genialt. Gjennom eierandeler i ett kraftverk vil du få strømmen din til kostpris, ca. 15 -18 øe inkl. mva. I tillegg kommer nettleie og avgifter. Målet må være at du på sikt kan dekke hele ditt eget kraftbehov med din egen fornybare energi.

Kraftverket vil ofte være lokalisert i nærheten av deg, for eksempel i din egen eller en nærliggende kommune. Verdiene som blir skapt i kraftverket vil da komme lokalsamfunnet til gode og bidra til å skape en framtidsrettet næringsvirksomhet.