Solvind Team
 

Ett alternativ for Norge

Energien som ligger lagret i vinden kan i dag utnyttes på en effektiv og sikker måte. Ved å ta i bruk moderne vindkraftteknologi kan vi gi ett viktig bidrag til reduksjon av miljø- og klimagassutslipp. Satsingen gir også nye muligheter for verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnet.

Vår kompetanse

Solvind jobber med utvikling, bygging og drift av vindkraftverk på Sørvestlandet. Siden realiseringen av vårt første vindkraftprosjekt, Åsen I, i 2004 har vi opparbeidet oss en sammensatt og unik kompetanse, som innbefatter tekniske, økonomiske og samfunnsfaglige problemstillinger.