Om oss og vår visjon

Solvind startet sin virksomhet i 2003 da Jan Thiessen stiftet selskapet som enkeltmannsforetak. Bjøn Hjertenes kom med som partner kort tid etter og etter hvert ble Solvind organisert som et AS. I 2007 ble Solvind Prosjekt AS etablert, for å formalisere samarbeidet om Solvinds vindkraftsatsing. Tyske Windenergie Agentur GmbH og Solvind AS ble likeberettigte partnere og felles målsetning var å utvikle, bygge og drifte vindkraftverk på Søvestlandet. Solvind er i dag ett selskap med lang erfaring innen vindkraft, og har ett engasjert team med bred og unik kompetanse. 

Vår visjon: Fornybarsamfunnet

Teamet bak Solvind mener økt satsning på fornybar energi er en av løsningene på verdens stadig økende behov for energi, og for å motvirke konsekvensene av vår energiavhengighet. Energi, og tilgangen til den, er grunnlaget for det moderne samfunn, og dagens modell er ikke bærekraftig. I Norge har vi en stor mulighet til å være en viktig og ledende bidragsyter til fornybarsamfunnet gjennom våre naturlige ressurser. Norge kan være en viktig bidragsyter til at Europa når sine målsetninger, noe som er høyst nødvendig for at vi kan opprettholde vår levestandard samtidig som vi tar vare på jordkloden.

Solvind ønsker å bidra til fornybarsamfunnets framvekst gjennom å realisere gode vindkraftprosjekter. Det er viktig for Solvind å være en viktig og troverdig lokal aktør gjennom personlig oppfølging og informasjon til lokalbefolkningen. Vi ønsker å skape tette bånd og økt aksept for vindkraftprosjekter. Våre prosjekt på Åsen er ett godt eksempel på dette, hvor samarbeidet både med lokale myndigheter og lokalbefolkningen har gitt mersmak og godt påfyll av motivasjon for å fortsette vårt arbeid. Ved realisering av Storøy Vindkraftverk har vi vist at vindkraft kan bygges ut med tilnærmet null fysiske inngrep i naturen. Prosjektet er plassert i et deponi på Storøy Næringspark nord på Karmøy.

Solvind ønsker føst og fremst prosjekter som kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur i allerede menneskepåvirkete landskap. Dette er både kostnadseffektivt da det reduserer behovet for investeringer i byggefasen, og det minimerer inngrep og varig påvirkning i ubevart natur så langt det er mulig.