SOLVIND: TV Haugaland på Storøya

25.03.2014 11:11, Age: 6 yrs, By: Jan Thiessen

TV innslag fra TV Haugaland som besøkte planområdet på Storøya, Karmøy i forbindelse med endelig gitt tillatelse til to vindmøller utforbi Haugesund. De nærmeste naboene intervjues om hva de tenker om satsingen i nabolaget.

Takk til Gunvald Østhus fra vår partner Norsk Sanerings Service AS som viste rund.