SOLVIND: Solvind ny eier på Utsira - pressemelding

11.07.2011 08:22, Age: 9 yrs, By: Jan T

Solvind Prosjekt overtar Utsira vindkraftverk fra 1.9.2011

Se pressemelding i egen pdf-fil.