SOLVIND: Solvarme i dag er en moden teknologi!

17.12.2009 10:58, Age: 11 yrs, By: Reidar

Den negative presseomtalen den siste tiden har sitt utspring i problemer med et konkret solfangerpanel, ikke med teknologien i sin helhet som er moden teknologi.

P R E S S E M E L D I N G

Norsk solenergiforening

Styret

14.12.2009

Det har i den senere tid vært en del negativ presseomtale vedrøende kvaliteten på solfangere fra en norsk produsent. Norsk solenergiforening ønsker å understreke at problemene kun er knyttet til et konkret solfangerpanel med absorbator laget i plastmaterialet Noryl. Dette bø ikke gi grunnlag for mistro hverken til solfangere generelt eller til solfangere som benytter andre plastmaterialer. At solvarme i dag er en moden teknologi burde framgå av at det hvert år installeres nærmere 30 millioner nye m2 solfangere. Solfangere har blitt benyttet i flere tiår både i Norge og i våre nærmeste naboland, og er godt egnet også på våre breddegrader til oppvarming av tappevann og bolig.

Termisk solenergi er den nest støste teknologien på verdensbasis for energiproduksjon fra såkalte nye fornybare energikilder, og ca 10 ganger støre enn den elektriske produksjonen fra solceller. Solfangermarkedet er på sterk frammarsj, og den globale veksten er på 20 % årlig.

Østerrike er i ferd med å følge eksempelet til Spania og Portugal, og vil innføe påbud om solfangere for å spare energi. I våre skandinaviske naboland er oppvarming av tappevann ved hjelp av solfangere en anerkjent løsning med stadig økende utbredelse. Norge ligger på en klar jumboplass i Europa når det gjelder utnyttelse av solenergi. Det foreligger en støtteordning fra Enova for å stimulere til øket bruk av solenergi til rom- og tappevannsoppvarming i norske boliger.

Norsk solenergiforening arbeider for utstrakt kunnskap om og bruk av solenergi. Foreningen organiserer personer, institusjoner og bedrifter som arbeider med solenergiteknologi gjennom forskning, produktutvikling og markedsføing, informasjonsformidling og konsulentvirksomhet, eller andre som har interesse for solenergi. Foreningen har siden 1981 satt søkelys på solenergi i Norge og arbeidet for bedre rammevilkår for solenergibransjen, både for solceller og termisk solenergi.

Kontakt:

Jo Gjessing
Generalsekretær
Norsk Solenergiforening
tel: (+47) 63 80 66 37
mob: (+47) 900 37638
e-mail:
solenergi(a)solenergi.no
www.
solenergi.no