SOLVIND: Small and beautifull - hvorfor ikke begynne med det?

18.12.2009 20:46, Age: 11 yrs, By: Jan T

Vanskelig å nå frem med «bygdemøller»

Små vindkraftprosjekt blir nedprioritert til fordel for de store. Entusiastene i Solvind sliter med å få gjennomslag hos Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Se artikkelen hos Aftenbladet.no her!