Displaying 1 to 10 of 37

20.01.2019 Solvind overtar og bygger Gismarvik vindkraftverk

Category: Vindkraft

Pressemelding og dekning ved overtakelse av prosjektet.

more

01.09.2018 Storøy vindpark idriftsatt

Category: Vindkraft

Nytt vindkraftverk fra Solvind ferdigstilt ved Haugesund

more

17.01.2018 Solvind starter utbygging av Storøy Vindkraftverk

Category: Vindkraft

24 GWh ny og miljøvennlig energi til Haugalandet

more

25.03.2014 TV Haugaland på Storøya

Category: Vindkraft

TV innslag fra TV Haugaland som besøkte planområdet på Storøya, Karmøy i forbindelse med endelig gitt tillatelse til to vindmøller utforbi Haugesund. De nærmeste naboene intervjues om hva de tenker om satsingen i nabolaget....

more

06.03.2014 Konsesjon for Storøya stadfestet av OED

Category: Vindkraft

OED stadfester konsesjonen for Storøya vindpark. I dag fikk vi den gledelige nyheten at vindmøllene på Storøya , Karmøy, nå har fått endelig grønt lys. Dermed tar en lang prosess slutt, og vi jobber nå videre på spreng for å...

more

13.11.2012 OED stadfester konsesjon for Friestad vindpark

Category: fornybar| Vindkraft

Endelig avgjøelse etter mer enn 7 års saksbehandling.

more

25.04.2012 Invitasjon til åpningsfesten på Åsen

Vi inviterer alle naboer og interesserte til åpningsfesten på Åsen 11. mai. Aktualisert programm og info rund arrangementet finner du på facebook. Program punkter: * Offisiel åpning med musikk og ord til dagen * Åpne døer på...

more

08.03.2012 Artikkel i Europower

Category: fornybar| Vindkraft

Om oppstart Åsen II og Solvinds vindvirksomhet

more

04.03.2012 Småskala vindkraft nå også et tema på småkraftmessen

For føste gang vil vindkraft være et tema på småkraftdagene som arrangeres av Småkraftforeningen. Solvind er med, både som interessert lytter og med eget foredrag.

more

27.02.2012 Småskala vindkraft - status år 2012

Innlegg i Småkraftnytt 1-2012, fra Jan Thiessen

more
Displaying 1 to 10 of 37