SOLVIND: Småskala vindkraft nå også et tema på småkraftmessen

04.03.2012 21:01, Alder: 9 yrs, Av: Jan T

For føste gang vil vindkraft være et tema på småkraftdagene som arrangeres av Småkraftforeningen. Solvind er med, både som interessert lytter og med eget foredrag.

Sitat fra kraftverk.net: 

- Vi er ikkje vane med å tenkje på vind når vi snakkar om småkraft i Noreg, seier dagleg leiar i Småkraftforeninga Henrik Glette, - men vinden er på full fart inn, også i småskala kraftproduksjon. Og det har vi sjølvsagt fått med oss. Småkraftdagane er eit unikt høve til å bli kjend med dei som held på med vindkraft, å komme seg vidare med planane om å setje opp eigne vindmøller, og ikkje minst til å lære meir om grøne sertifikat.