SOLVIND: OED stadfester konsesjon for Friestad vindpark

13.11.2012 20:47, Alder: 8 yrs, Av: Jan T

Endelig avgjøelse etter mer enn 7 års saksbehandling.

Følgende pressemelding ble lansert av OED, mandag 12. november 2012:

Olje- og energidepartementet har i dag opprettholdt konsesjonen til Friestad vindkraftverk i Hå kommune i Rogaland.

- Friestad vindkraftverk er et godt eksempel på et godt, lokalt forankret småskala vindkraftprosjekt. Vindkraftanlegget vil gi et visst bidrag til fornybarsatsingen i et underskuddsområde for kraft, samtidig som det styrker grunnlaget for videre gårdsdrift og næringsutvikling lokalt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Se hele PM her.

Solvind er lettet over at det endelig er sagt siste ordet i saken, og håper at berøte parter i tilsvarende saker i fremtiden vil få raskere avklaringer.

Arbeid med Friestad vindpark har de siste årene stått stille, men Solvind vil raskt ta opp trådene, deriblant avslutning av reguleringsplanarbeid samt detaljutforming av nettilknytting.

Å kunne gå inn fasen mot en realisering har vi lenge sett frem til og erfaringene vi har fått med oss fra Åsen I, Åsen II og Utsira vil gi oss et godt grunnlag for å oppfylle forventningene om "å levere".