SOLVIND: Konsesjon for Friestad Vindpark - pressemelding

11.05.2010 14:09, Alder: 11 yrs, Av: Jan T

Endelig kom avgjøelsen for Friestad fra NVE

OM SOLVIND

Solvind har siden 2003 jobbet med fornybare energiløsninger innen vind, bioenergi og sol. Virksomheten innbefatter vindkraftprosjektering, salg av pelletskaminer, solvarmeanlegg og mindre energiløsninger med sol- og vindstrøm.
Innen vindkraft er Solvind kjent for møllene på Åsen i Time, som lenge har vært et referanseprosjekt på Sø-Vestlandet og gitt hands-on erfaringer til selskapet og offentligheten. Til dette og prosjektet Storøy på Karmøy ventes også vedtak fra myndighetene NVE og MD.

UTTALELSE TIL VEDTAKET FRA NVE 

Vi i Solvind er meget glade for vedtaket fra Oslo i dag. Friestad vindkraftverk er et enkelt og godt prosjekt for fornybar energi som vil skape tilleggsverdier i jordbrukslandskapet på Jæren.

Friestad er et økonomisk godt vindkraftprosjekt, med meget gode vindforhold og lave infrastrukturkostnader. Anlegget kobles til det lokale distribusjonsnettet og vil kun kreve mindre utvidelser av gårdsveiene. Dette blir kortreist energi, og tiltaket vil etter endt levetid ikke etterlate inngrep. Vi er nå klare til å jobbe videre med de tekniske og økonomiske forutsetningene for å få anlegget i drift snarest.

Solvinds filosofi og strategi er å la vindkraften komme direkte tilgode for befolkningen. Til dette har vi jobbet med andelslagkonsepter, som muliggjø deltakelse av naboer og andre interesserte i prosjektene. Det er vårt mål å videreutvikle og anvende Plusskraft-konseptet også på Friestad.


Vårt mål i Solvind er å søge for økt bruk av de teknologiske mulighetene som finnes i dag innen sol, bio og vindkraft. Disse energikildene er fremtiden, og vi skal nå jobbe hardt for at den jærske vinden igjen kan bli høstet.

Her kan du lese om NVEs avgjøelse.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.