SOLVIND: Framtidsrettet forandring fryder

25.01.2010 15:03, Alder: 11 yrs, Av: Reidar

Leserbrev publisert i Stavanger Aftenblad og Haugesund Avis angående meklingsmøtet mellom Karmøy og Haugesund kommune om vindmøllene på Storøya i Karmøy kommune.

FRAMTIDSRETTET FORANDRING FRYDER


Solvind ønsker å sette opp to vindmøller til produksjon av ren fornybar energi på Storøya i Karmøy kommune. Karmøy kommune har hele tiden vært positiv til prosjektet, men Haugesund kommune har valgt å komme med en innsigelse på prosjektet. Dermed blir det megling mellom kommunene den 25.januar i Stavanger.

I prosessen med å velge en lokasjon egnet for vindmøller er det flere faktorer som må tas med i beregningene; hvor store blir inngrepene i eventuelt urøt natur, finnes det eksisterende infrastruktur, hvor nært ligger lokasjonen i forhold til naboer og selvsagt må det være rikelig med vind. På Storøya oppfylles våre krav til alle disse faktorene. Vi vil bygge på et industriområde og vil dermed ikke gjøe inngrep i urøt natur, infrastrukturen er allerede godt utbygd med stort lokalt forbrukt, det er god avstand til naboer og vindforholdene er meget gode.

I Norge er vindmøller forholdsvis ny teknologi, siden det er satt opp svært få vindkraftanlegg i landet, og ny teknologi blir oftest møtt med skepsis. Det er heller ikke slik at alle vindkraftprosjekter bø realiseres, da andre hensyn i enkelte tilfeller må få prioritet. I dette tilfellet er innsigelsene til Haugesund kommune knyttet til et moment som er ytterst subjektivt, nemlig opplevelsen av vindmøllene. Dette er et vanlig fenomen, men erfaringen viser at skepsisen knyttet til vindmøllene som var der i forkant av realisering forsvinner når vindmøllene er på plass.

Innsigelsen til Haugesund kommune omhandler vindmøllenes synlighet og det framtidige rekreasjonsområdet på Vibrandsøya. Begge disse innvendingene omhandler estetiske momenter som er subjektive, noe også teknisk sjef i Karmøy kommune Ove Røys påpeker. Ikke alle liker å se på vindmøller, men det er heller ikke alle som liker å se på blokker eller rødmalte hus. At ikke alle liker den visuelle forandringen som nye byggeprosjekter føer til kan ikke være nok til å stoppe utviklingen. Området er også sterkt preget av industri, og vindmøllene vil i dette landskapet stå for en framtidsrettet og bærekraftig tankemåte som vil kunne komme begge kommunene til gode.

Videre hevdes det at to vindmøller vil gjøe stor skade på det framtidige rekreasjonsområdet på Vibrandsøya. Et rekreasjonsområde på Vibrandsøya vil være et flott tilbud til befolkningen i Haugesund, og to vindmøller på Storøya vil ikke hindre dette. Utsikten fra Vibrandsøya er allerede sterkt preget av industri, og vindmøllene vil ikke føe til belastninger knyttet til skygge, støy eller forurensning. Våre erfaringer med våre vindmøller på Åsen i Time kommune viser at mange brukere av turområdet med stor overvekt syntes vindmøllene var en berikelse for turområdet, og dette kan også bli tilfellet på Vibrandsøya er vår mening.

Her har vi et eksempel hvor alle forhold ligger til rette for småskala vindkraftanlegg. Naturen blir skånet så langt som det er mulig, infrastrukturen er allerede på plass slik at kostnadene knyttet til dette blir lave, det lokale forbruket knyttet til industrien og boliger i nærområdet er høyt, det er god avstand til naboene og vindforholdene er meget gode. Vindmøllene vil også være en berikelse for nærområdet viss man kan se mulighetene i prosjektet, i stedet for å se subjektive problemstillinger.

Hvis vi ikke kan sette opp vindmøller på en slik lokalitet, hvor kan vi da sette opp vindmøller?